Documente disponibile

TypeDirector / FișierDataSize

pdf
Dispozitie Responsabil Cu Difuzarea Info Publice 31/10/2019 11:50 am367.5k

doc
Formular Solicitare Info Publice 31/10/2019 11:50 am67.5k

docx
Lista Cuprinzand Cat De Doc Produse Si Sau Gestionate 31/10/2019 11:50 am14.2k

docx
Lista Documente De Interes Public 31/10/2019 11:50 am13.1k

doc
Reclamatie Adminis 1 31/10/2019 11:50 am64.5k

doc
Reclamatie Adminis 2 31/10/2019 11:50 am64.5k

pdf
Reglementare Mass Media 29/11/2019 8:35 am946k
Download

Buletin Informativ

ART. 5 conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 1. Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
  1. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
  2. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
  3. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  4. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
  5. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  6. programele şi strategiile proprii;
  7. lista cuprinzând documentele de interes public;
  8. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
  9. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
 2. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).
 3. Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.
 4. Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:
  1. afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;
  2. consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop.