Concurs muncitor calificat – zugrav\vopsitor

1 Anunt concurs muncitor calificat – zugrav-vopsitor

2 Atributii din fisa postului muncitor calificat IV – zugrav-vopsitor

3 Anexa nr. 2 formular de inscriere

4 Declaratie-pe-propria-raspundere-Acte-conform-cu-originalul

Anunt rezultate selectie dosare vopsitor-zugrav

Anunt rezultate proba scrisa – vopsitor-zugrav

Concurs muncitor calificat – fochist

1 Anunt concurs fochist

2 Atributii din fisa postului muncitor calificat IV -fochist

3 Anexa nr. 2 formular de inscriere

4 Model Declaratie-pe-propria-raspundere-acte-cf-cu-originalul

Anunt rezultate selectie dosare fochist coduri

Anunt rezultate candidati coduri

Rezultate proba interviu-fochist

Rezultat final concurs fochisti

 

 

Concurs referent de specialitate

Anunț afișare rezultate

Anunț concurs referent specialitate

Anunț rezultat selecție dosare

Anunț amânare concurs

Anunt rezultate proba interviu

Rezultat final concurs MCSM

Concurs post – farmacist primar șef

Catalog definitiv

Organizare concurs farmacist primar sef

Rezultat selectie dosare farmacist

Anunț farmacist

Acord candidat

Consimtamint prelucrare date cu caracter personal

Anexa 3 la ordin – Metodologia de calcul

Cerere înscriere la concurs

Declaratie proprie raspundere ca nu a fost condamnat penal

Concurs Director Medical și Director Financiar-Contabil

Anunt concurs Director Medical si Director Financiar-Contabil

Cerere inscriere

Declaratia-de-consimtamant-privind-prelucrarea-datelor-personale

Anunt rezultat selectie dosare

Rezultate proba interviu si sustinerea proiectului comitet director