Despre noi

Home 5 Despre noi

– SERVICII AVANSATE –

Ne pasă de sănătatea ta

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa este spital public de monospecialitate cu personalitate juridică, aflat în subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a judeţului Constanţa. Cu activitate de peste 50 de ani spitalul, prin personalul sau, este recunoscut pentru asigurarea asistentei medicale de înaltă specialitate în cadrul afecțiunilor respiratorii.

In timp unitatea sanitară a evoluat de la spital de ftiziologie, cu o activitate dominantă în tuberculoza pulmonară, la spital de pneumologie cu personal medical instruit și competent în diagnosticul și tratamentul unei palete largi de afecțiuni respiratorii. Lărgirea spectrului de afecțiuni pleuro-pulmonare și supraspecializarea personalului medical superior a crescut adresabilitatea pacienților la spitalul nostru. Acest lucru a impus o permanentă necesitate de extindere, diversificare de servicii medicale precum și dotare cu aparatură performantă și colaborarea cu alte specialități medicale precum chirurgia toracică, anatomia patologică, cardiologia sau boli interne.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa se află situat în cartierul Palazu Mare din nordul Municipiului Constanţa, la o distanţă de aproximativ 7 Km de Spitalul Clinic Judeţean Constanţa, se întinde pe o suprafaţă de 20000 mp. Poziţia sa îl face accesibil atât pacienţilor cât şi aparţinătorilor.

Spital Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa este de tip pavilionar, fiind format dintr-un ansamblu de 5 clădiri dintre care 3 au destinaţie medicală. In celelalte două clădiri se află farmacia, laboratorul, spaţiile de deservire şi serviciile tehnico-administrative. Spitalul a fost înfiinţat în anul 1959 cu profil de boli cronice pulmonare şi asigură în continuare servicii medicale de specialitate pentru afecţiunile pneumoftiziologice la copii şi adulţi. Personal medical superior este format din 20 medici din care 15 pneumologi (10 încadraţi pe 185 paturi, 7 în ambulatorul de specialitate), 1 medic de laborator, 1 medic radiolog cu ½ de normă, 3 medici rezidenţi.

Cu 185 de paturi, are în componenţă o secţie clinică universitară care pe langa asistenţă medicală, desfăşoară activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, două secţii medicale şi ambulatoriul de specialitate. Domeniile principale în care se desfǎşoarǎ activitǎţi de cercetare clinicǎ sunt cele reprezentate de patologia pulmonarǎ cronicǎ de tip obstructiv (astm şi BPOC), patologia neoplazică, infecţiile pulmonare acute sau cronice (pneumonii şi tuberculozǎ pulmonarǎ), infecţii sistemice severe (sepsis) precum și în domeniul tabacologiei și a investigaţiei imagistice şi bronhoscopice.

Unitatea are ca scop satisfacerea tuturor nevoilor populației în domeniul bolilor respiratorii, asigurând:

  • Creșterea nivelului educativ al populației privind bolile respiratorii cu impact epidemiologic: riscuri, simptome, căi de transmitere și posibilități de tratament, accesibilitate.
  • Creșterea calității și lărgirea posibilităților de diagnostic și tratament al afecțiunilor toraco-pulmonare la populația județului Constanța
  • Asigurarea sigurantei actului medical prin dotare adecvata, existenta tuturor compartimentelor necesare efectuarii unui diagnostic complet pneumologic.

Asigurarea confortului privind conditiile de cazare si masa a pacientilor internati favorabil cresterii compliantei acestora la actul medical

Obiective:

Asigurarea derularii programelor de sanatate cu scop profilactic :

Cresterea educatiei sanitare privind bolile respiratorii

  • scaderea incidentei tuberculozei in judet cu impiedicarea raspandirii in populatie a infectiei prin depistarea precoce si spitalizarea pe o durata optima a tuturor cazurilor de tuberculoza forma contagioasa
  • controlul epidemiologic al teritoriului privind infectia tuberculoasa
  • prevenirea. diagnosticul precoce si tratamentul cazurilor cu infectie HS-TBC
  • prevenirea. diagnosticul precoce si tratamentul bolilor obstructive cronice: factori de risc

Înfiintarea compartimentului de reabilitare respiratorie. Se ştie actualmente că nu se poate concepe un tratament modern şi standardizat al maladiilor cronice care înafară de prevenţie (momentul prim) şi tratamentul cauzal convenţional (momentul secund), să nu fie completat de o intervenţie de reabilitare (momentul al treilea). Este desigur un domeniu exigent, fascinant şi extrem de complex, impunând colaborarea sincronă a specialiştilor din arii terapeutice variate: pneumologi, kinetoterapeuţi, psihologi, nutriţionişti

Construirea de noi pavilioane si repararea capitala a celor vechi pentru a asigura condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital conform ORDIN Nr. 914 din 26 iulie 2006.

Situaţie dotări:

In ultimii ani spitalul s-a dotat cu aparatură de înaltă performanţă, astfel: dotarea tehnică a laboratorului de endoscopie bronşică, de explorări funcţionale şi a celui de analize medicale este modernă, cu fibrobronhoscoape moderne, videobronhoscop cu linie TV, spirografe computerizate. Dotarea cu aparatură de laborator de microbiologie bK, hematologie, biochimie este la standarde moderne cu linie completă BACTEC pentru investigaţii bacteriologice din sânge, spută, lichid pleural pentru bK şi micobacterii netuberculoase, hote de lucru cu filtru HEPA; cu analizoare, inclusiv de gaze sanguine, balanţe analitice. Dotarea tehnică a Laboratorului de Radiologie şi imagistică medicală din Spital la mijlocul anului 2004, Roentgen Duodiagnost cu soft de tomograf şi dispozitiv de măsurare a debitului de radiaţii ionizante.

2500+

Pacienti fericiti

5+

Servicii spitalicești

4

Secții principale

99%

Rată de succes

DOCTORI PROFESIONIȘTI

Doctorii noștri sunt experți profesioniști în domeniul respirator, dedicați sănătății pacienților.

PERSONAL CALIFICAT

Personal calificat și dedicat, cu o experiență valoroasă și expertiză în îngrijirea pacienților.

PROTECȚIE SPORITĂ

Avem protocoale stricte și măsuri de protecție îmbunătățite pentru a asigura un mediu sigur.

ECHIPAMENTE MODERNE

Dispunem de echipamente medicale moderne și de ultimă generație.