Externarea se va anunța pacientului sau familiei cu 24 de ore înainte sau în dimineața externării.

Externarea la terminarea tratamentului

La terminarea tratamentului sau la depășirea fazei acute a bolii, la externare se completează o Scrisoarea Medicală și un Bilet de externare, care se vor înmâna pacientului/ familiei spre a fi transmise medicului de familie. Bolnavului i se dau la ieșirea din spital, după caz, indicații de tratament și regim alimentar, indicații privind regimul de viață și muncă, necesitatea și data unor controale medicale ulterioare.

Externarea la cerere

Pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost informat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate.

Solicitarea pacientului și faptul că a fost informat privind consecințele deciziei sale se vor consemna în foaia de observație și vor fi semnate de pacient.

Posibilitatea părăsirii spitalului la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecțioase transmisibile precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

Documente care, după caz, se eliberează pacientului la externare:

 • Scrisoare medicală / Bilet de externare din spital
 • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite
 • Certificat de concediu medical
 • Rețetă electronica /simpla
 • Bilet de trimitere / Bilet trimitere investigații
 • Adeverință medicală pentru elevi / studenți
 • Recomandari pentru dispozitive medicale :
  • oxigenoterapie la domiciliu
 • Recomandari pentru ingrijiri medicale sau paliative la domiciliu
 • Certificat de deces ( se elibereaza apartinatorilor )
 • Documente medicale personale ale pacientului
 • Fișa DOTS